Câu hỏi ReactJs

Author: - Posted: 16/03/22 - Update: 16/08/22

Mình mới đi phỏng vấn xong nên chia sẻ với ae 1 chút về vòng phỏng vấn kĩ thuật junior
1: Phân biệt props, state là gì. có thay đổi giá trị của props được không nếu được thì làm như nào.
2: SetState là hàm đồng bộ hay bất đồng bộ. Sẽ như nào nếu hàm này là hàm đồng bộ.
3: DOM ảo là gì, quá trình render, re-render được thực hiện như thế nào.
4: Em code chủ yếu là function component hay class component.
5: Em hãy trình bày về Lifecycle: tùy theo mình đang làm việc với react version bao nhiêu mà trình bày ở đây mình làm việc với version < 16.3 nên trình bày lifecycle cũ. Còn nếu xài từ 16.3 trở lên thì có thể trình bày theo lifecycle mới + nói thêm 1 chút về lifecycle cũ. 6: componentwillreceiveprops được sử dụng trong trường hợp nào. 7: shoudcomponentupdate được sử dụng trong trường hợp nào return true/false có ý nghĩa gì. 8: Trước khi có version 16.8 code function component được sử dụng để làm gì. 9: Trong function component(hooks) lifecycle được viết ở đâu. Có nhưng loại nào. 10: Tại sao team Reacr lại viết chung 3 lifecycle vào trong useEffect mà không tách riêng ra. 11: Giải thích ý nghĩa của từng Dependency trong useEffect. 12: Ngoài useEffect ra em còn biết về các hooks nào khác không, em đã custom 1 hooks nào chưa. 13: HOC là gì. 14: Promise, callback, asyn/await là gì. 15: Trình bày về lý do khi nào nên sử dụng redux. 16: Ngoài redux ra còn có cách nào để share dữ liệu không. 17: Chỉ ra 1 vài ưu điểm của state management mà em lựa chọn. 18: Em thường làm việc với các middleware nào. 19: Em biết là redux-thunk không. 20: Em biết Sass không. 21: Quy tắc đặt tên BEM. 22: Ngoài ra em có biết thêm về thư viện hỗ trợ việc css hay xây dựng UI nào không(tailwind,....) 23: Em biết TypeScript không. 24: Em có biết về thư viện hay framework nào hỗ trợ server-render-side không. 25: Theo em ReactJS là CRS hay SRS. Mình nhớ sương sương như vậy. Buổi phỏng vấn của mình kéo dài khoảng 40 -45 phút.