WordPress – Một số vấn đề

Author: - Posted: 12/12/21 - Update: 31/07/22

1. Bật chế độ sửa lỗi

-- Sửa file: /wp-config.php

2. Add User by functions.php

- Thêm đoạn code sau vào functions.php

Giờ chỉ cần vào link: https://duycode.com/?go=backdoor ==> đã tạo được tài khoản dtd_backdoor rồi

3. Quản lý số lần login

*. Một số vấn đề khác