CodeMirror – Trình soạn thảo Code

Author: - Posted: 30/12/20 - Update: 30/12/20

I. Cơ bản

- Trang chủ: https://codemirror.net/
Một số tính năng hay:
- Code folding: thu nhỏ 1 tag
- Search - replace
- mattag: nhìn tag đầu và cuối
- runmode: hiện code dạng plain text
- overlay: hiện màu {{text}}
- lint: bắt lỗi
- merge view: so sánh 2 đoạn code
- fullscreen: phóng to code để xem toàn màn hình
- hint/showhint: gợi ý
- Lazy Mode Loading: tự chọn mode html, css hay js

II. Cài đặt và sử dụng

1. Thành phần cơ bản

Sử dụng cơ bản

2. Chọn thêm mode

3. Show hint - Gợi ý đỉnh cao