CSS cơ bản

Author: - Posted: 20/08/19 - Update: 20/08/19

Css funny

1. Thứ tự viết code CSS hợp lý

2. Variable CSS

3. CSS Selector

# Type Example
1 Basic CSS Selectors  
2 Descendant CSS Selectors  
3 Multiple CSS Selector  
4 Combination CSS Selectors  
5 Sibling CSS Selectors  
6 Pseudo CSS Selectors  
7 Pseudo CSS Selectors (link và input)  
8 Attribute CSS Selectors  
Loại Ví dụ Giải thích
descendant selector div p Tất cả element p là hậu duệ bên trong div
Child combinator div > p Tất cả element p là con trực tiếp (hậu duệ đời 1) của div
younger siblings div ~ ul Tất cả element ul là anh chị em cùng cấp trẻ hơn của div
younger adjacent sibling div + ul Tương tự div ~ ul, nhưng chỉ lấy ul liền kề ngay sau của div