Age of Empires: The Rise of Rome

Author: - Posted: 13/08/19 - Update: 13/08/19

I. Bản chuẩn


- Bản Full dùng được lệnh:
- Bản chuẩn dùng trong thi đấu: Download tại GameTV
- Lưu bản Campain: game0.nfo (trong thư mục chính)

II. Hack AOE

1. Hack bản đồ sáng

- Download và ghi đè ở thư mục gốc AOE: EMPIRESX.EXE
- Các tính năng chính: Nhìn thấy mọi đơn vị trên bản đồ (bản đồ sáng)

2. Hack tài nguyên

- Download và đặt vào thư mục gốc AOE: dsound.dll
- Các tính năng chính: Xin tài nguyên, del dân đối phương, del voi huơu
- Cách sử dụng: Trong game nhấn " ~ " hoặc " F12 " để nhập mã

1.1. Các nút tắt

- " ~ " hoặc " F12 ": Nhập mã
- F1: Win luôn
- F2 myreshack2(): +500 vào tất cả tài nguyên
- F4: Xem tên của máy, Xem thông tin của người chơi [Thịt(F), Gỗ(W), Vàng(G), Đá(S)]
- F6: Maphack: nhìn được tất cả mọi đối tượng trên bản đồ
- F7 = myreshack(): + 10.000 vào tất cả tài nguyên
- F8 = mypophack(): Tổng số lượng dân được tăng lên (không cần xây BE nữa)
- F9= myallally

1.2. Gõ lệnh

- list: Hiện số thứ tự người chơi (number)
- resign(1): Chọn máy nào thua, trong trường hợp này là máy số 1
- setwinner(number): Chọn đối tượng chiến thắng
- setmaphack(number): Chọn đối tượng sử dụng maphack
- food(number,amount): +Thức Ăn vào (Máy số, Số lương thực), Ví dụ: food(1,1000)
- wood(number,amount): +Thức Gỗ vào (Máy số, Số Gỗ), Ví dụ: wood(1,1000)
- gold(number,amount): +Thức Vàng vào (Máy số, Số Vàng), Ví dụ: gold(1,1000)
- stone(number,amount): +Thức Đá vào (Máy số, Số Đá), Ví dụ: store(1,1000)
- cls: Xóa tất cả những lệnh đã đánh

3. Hack sử dụng các đơn vị quân

- Download và đặt vào thư mục DATA2: empires.dat
- Các tính năng chính: xin mọi đơn vị quân, xin dân nhanh, xin phù thủy sét