Cài một máy tính hoàn chỉnh – P2: Các phần mềm cơ bản

Author: - Posted: 20/08/19 - Update: 20/08/19

I. Văn phòng

1. Unikey


- Unikey: https://www.unikey.org/download.html

2. Winrar

- Download: http://www.rarlab.com/download.htm
- Key: Copy đoạn code sau lưu thành rarreg.key -> ném trực tiếp vào 1 file nén bất kỳ là có thể reg key

RAR registration data
vietdl.net
Unlimited Company License
UID=27996101676cd47a3408
64122122503408785285aa25406547e8b2de90024a7ef9597f9509
f8b02c2d41b5d476c3c160fce6cb5ffde62890079861be57638717
7131ced835ed65cc743d9777f2ea71a8e32c7e593cf66794343565
b41bcf56929486b8bcdac33d50ecf7739960f8d36f2d4a1b6c1140
7f4c63970973c98d63fcf230483f49411bae352864e73010b9b19b
90f0f547020c9652779e231a7964866eca24577c7ddeab9360b4e9
04efebd231ed54defe7296b7f8e4dc67fcd9cec098ce1236753878

3. Net Framework 4.5 Full:

- Tìm link download: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/guide-for-developers

4. Chrome:

- Download: https://www.google.com/intl/vi_ALL/chrome/

5. Foxit Reader:

- Download: https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/

II. Media

1. K-Lite Codec Pack

- Download: https://www.codecguide.com/download_kl.htm

2. Camtasia

2.1. Download:

http://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/camtasia.exe
https://www.techsmith.com/download-camtasia-studio-thankyou.html

2.2. Active:

- Vào: C:\Windows\System32\drivers\etc tìm file host
- Điền thêm vào file host:

127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com
127.0.0.1 updater.techsmith.com
127.0.0.1 camtasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com

- Vào: C:\ProgramData\TechSmith\Camtasia Studio 8 tìm file RegInfo.ini
- Sửa file RegInfo.ini thành như sau:

[RegistrationInfo]
RegisteredTo=Nothing1010
RegistrationKey=E5CUV-SCNDU-54GCC-CDC2T-AMEDM
ValidationData1=1
ValidationData2=1
ValidationData3=1
ValidationData4=1
ValidationData5=1

- Để file RegInfo.ini ở chế độ: Read Only
- Xong...

III. Bảo mật

1. Phần mềm diệt Virus

1.1. Avast

- Homepage: https://www.avast.com/

2. Shadow Defender

- Download: http://www.shadowdefender.com/download.html
- Key bản Shadow Defender 1.4.0.648:

753QA-XQGM5-U6MMQ-CG0CK-2HTDW
6CS8H-E2VQD-6UANE-97Q0Z-ANB8G
JGMDD-QBR9P-JQPZK-K914G-357ZU

IV. Ứng dụng

1. SlavaSoft HashCalc

- Download: http://www.slavasoft.com/hashcalc/

2. CCleaner Professional

- Download: https://www.piriform.com/ccleaner/download
- Key v5.21.5700 (nhớ ngắt mạng khi điền key)

C2YW-T25N-8ZMR-EDHM-SZPC
C2YW-HWGQ-KVCA-IMHC-YZPC
C2YW-QQYR-HNBQ-3Y8H-YZPC

3. FFSJ

- Download: http://www.fastfilejoiner.com/

4. CPUID CPU-Z

- Download: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html