Google Cloud Platform – Cơ bản

Author: - Posted: 13/05/22 - Update: 20/08/22

1. Bật RDP (Remote Desktop Protocol) để thao tác bằng tay

- Dùng SSH cài đặt như sau:

- Sau đó tạo password

- Kiểm tra bên tab VPC Network xem kết nối ok chưa