UI Component Libraries for ReactJS – 2021

Author: - Posted: 22/07/21 - Update: 07/08/22

Ngoài 2 ông tổ ngành Ant Design và Material UI ra thì có:
- Tailwindcss
- ChakraUI: Chắc chắn rồi anh UI này đang rất hot kết hợp với Tailwind thì bá cháy
- React Bootstrap
- Prime React: Cùng sinh thời với 2 ông tổ ngành
- SemanticUI
- FluentUI: Phong cách Microsoft nhất là anh rồi
- Core UI
- Blueprint: Cùng sinh thời với 2 ông tổ ngành, woa nhiều component quá độc lạ
- Hands UI (A Pure Framework make by every one)
- Element UI
- Aha UI
- Mantine UI: Một cái tên rất rất lạ nhưng các component quá đẹp quá phân vân cho dự án tiếp
- Carbon Design System
- Ionic Framework
- Shopify Polaris
- Atlaskit
- RSuite
- Shoelace

- Elasticsearch à nhầm ElasticUI: Quá nhiều component đẹp và chỉ mới được open-source thời gian gần
- RingUI: Dành cho các fan dùng WebStorm nếu ElasticUI 10 điểm thì RingUI không thể nhỏ hơn 9

- SuiteUI: Chị em với Ant Design nhưng khác cha lẫn mẹ
- Geist: Vercel dashboard đang dùng
- ElementUI: Đây là bộ UI khá nổi tiếng cho Vue.js được port sang React chắc chắn sẽ thích
Ngoài ra Evergreen, Bumbag, ...vv có gì sai ae bổ sung

ReactJS old